Kai's Mini Dragon Polybag
Kai's Mini Dragon Polybag

Kai's Mini Dragon Polybag

Released: 2016
39 parts
1 minifigures